Oslavili jsme 90.let od založení společnosti.

90 let

Oslavili jsme 90.let od založení společnosti.

2024
Pilana wood

Kalící pec

Investovali jsme do kalící pece na tepelné zpracování těl SK pilových kotoučů.

2023
Pilana wood

Větší kotouče

Orientace na kotouče větších průměrů.

2022
Pilana wood

Ostřičky a laser

Zakoupili jsme ostřičky na velké průměry kotoučů, laser na značení pásových pil dle našeho originálního návrhu.

2021
Pilana wood

Nová hala

Provedli jsme rozsáhlou rekonstrukci a postavili novou halu za 600 000 EUR.

2018
Pilana wood

Nákup pájecích strojů

Investovali jsme do nákupu pájecích strojů a zařízení pro výrobu SK pilových kotoučů na řezání kovů.

2016
Pilana - 1934 - založení firmy

80 let

PILANA se za 80 let své existence stala jedním z největších výrobců nástrojů v Evropě.

Za to děkujeme i vám ...

2014
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Další úspěch

PILANA, za všechny společnosti, dosáhla rekordního obratu 1 133 mil. Kč.

Koupě konkurenční švédské společnosti MESNA STRIBI.

2013
Pilana - 1934 - založení firmy

Změna firemního loga

Pilana Knives mění vizuální styl.

2011
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Rozsáhlé rekonstrukce

Probíhají rozsáhlé rekonstrukce jak technického zařízení tak jednotlivých budov a výrobních prostor.

Úspěšně se pokračuje v trendu výroby nástrojů z oceli nejvyšší jakosti podle norem DIN a ISO.

Samostatné společnosti nadále spolupracují ve všech oblastech — od výroby přes obchod až po expedici.

2010
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Koupě konkurenční norské společnosti Mesna

Koupě významného předního výrobce průmyslových nožů.

2008
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Export do celého světa

Skupina firem PILANA realizuje, se svými 600 zaměstnanci, obrat 885 mil. Kč, což je dvojnásobek oproti roku 2000.

Stěžejním sortimentem jsou pilové kotouče s plátky ze slinutého karbidu, průmyslové nože, pásové pily, stroje a nástroje na řezání kovů, pilové kotouče z nástrojové oceli, rámové a kmenové pily, těla pil a ruční nářadí.

80 % produkce jde na export do celého světa.

2007
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Saw Bodies

Existující 3 společnosti rozšiřuje 4., nově vzniklá, PILANA Saw Bodies s. r. o.

1998
Pilana - 1934 - založení firmy

Vznik dalších společností PILANA

1997
Pilana - 1934 - založení firmy

Založení PILANA TOOLS s.r.o.

1. 6. dochází k registraci PILANA TOOLS s. r. o., ale také dalších společností v rámci areálu bývalého Národního podniku Pilana (Slévárna, MCT apod.).

1992
Pilana - 1934 - založení firmy

Privatizace

Podnikové ředitelství Nářadí Praha bylo zřušeno. Závod Hulín se definitivně osamostatnil a je rozdělen na samostatné výrobní divize.

Projekt privatizace byl schválen, vzniká Pilana, státní akciová společnost.

1. 11. vzniká Walker Pilana s.r.o., první společnost realizovaná na základě schváleného privatizačního projektu.

1991
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Plán je plněn dle předpokladů

Obrat společnosti dosahuje více než 530 mil. Kčs ... plán plněn na 101,5 %.

Za přítomnosti ředitele podniku, ředitele závodu a ministra FMVS byla zasazena "Lípa svobody".

1984
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

45 let závodu a nástup Roberta Plačka

Z důvodu zvyšování jakosti je plánována modernizace zařízení pro výrobu segmentových pil na kov.

Probíhají oslavy 45 let založení závodu. Závod již nevyrábí jen pily, ale také elektromagnetické upínače, perfektory a upínače s permanentními magnety.

Byla vybudována slévárna pro lité frézovací nástroje a přesné ocelové odlitky a odzkoušeny a otestovány prototypy okružních pil s diamantovými segmenty.

Byla modernizována ústředna, kterou začíná využívat rozhlasový kroužek.

1. 8. nastupuje Ing. Robert Plaček.

1979
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

2 482 a nástup Jiřího Michala

Průměrná měsíční mzda na pracovníka činí 2 482 Kčs.

1. 3. nastupuje Ing. Jiří Michal.

1977
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Nárůst požadavků odběratelů a nástup Jaroslava Čudrnáka

Nejžádanějším sortimentem jsou zejména okružní pily na dřevo, okružní pily na kov, ruční nástroje na kov, náhradní pilové listy, ale také obloukové a truhlářské pily, ruční pily ocasky, nebo zahradní pily a rámy na kov.

5. 8. nastupuje Ing. Jaroslav Čudrnák

1974
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Segmentové pily

Firma se začíná zabývat technologií výroby segmentových pil.

Více než 50 % produkce kotoučových pil jde na export do SSSR.

Průměrný měsíční výdělek oproti roku 1972 vzrostl o 100 %, v absolutním vyjádření o 37 Kčs.

Proběhly oslavy 1. Máje.

1973
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Zlatá medaile v Brně

Ve spolupráci s n.p. TOS Varnsdorf byla zahájena výroba přesných vyvrtávacích tyčí do obráběcích center. Výsledkem je udělení zlaté medaile na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Produkce podniku je v objemu více než 216 mil. Kčs – poměrově jde o závod Hulín 54 % a Zborovice 46 %.

1972
Pilana - 1934 - založení firmy

Pily na kov

Počátek výroby ručních, strojních a pásových pil na kov.

V závodě byl pokusně zaveden nový systém řízení, tzv. "Experiment" ... jeho výsledek nám však není znám.

1965
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Kronika a 30 let

Vzniká oficiální kronika firmy, kterou vypracovali Miroslav Martinů a Zdeněk Bartoň.

Oslavy 30. výročí založení podniku.

Uskutečňuje se setkání technických pracovníků podniku s německými zástupci. Dochází k výměně poznatků v oblasti výroby a zušlechťování kovů.

1964
Pilana - 1934 - založení firmy

Perfektor

Zavádí se nová výroba měřících přístrojů "perfektor".

Do provozu byla uvedena nová požární zbrojnice.

1960
Pilana - 1934 - založení firmy

25 let

Oslavy 25. výročí založení podniku.

1959
Pilana - 1934 - založení firmy

Reorganizace

Národní podnik "Pilana" je začleněn nově utvořeného národního podniku "Nářadí" se sídlem v Praze.

Do provozu byla uvedena nejmodernější výrobní budova závodu - dílna generálních oprav strojů.

1958
Pilana - 1934 - založení firmy

Velký požár

Dřevěnou výrobní halu zachvátil požár. Díky včasnému zásahu hasičů závodu nedochází k rozšíření na další objekty.

1957
Pilana - 1934 - založení firmy

Výroba nových produktů

Provoz v Hulíně zavádí výrobu ručních okružních pil, hoblíků, leštiček a lehkých řetízkových pil.

V rámci rozšíření podniku je v objektu starého cukrovaru ve Zborovicích zřízena další výroba.

1948
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Nejvyšší export od založení

Národní podnik Pilana v Hulíně má 675 zaměstnanců.

V červenci 1947 byl docílen nejvyšší průměrný měsíční export od jejího založení.

Je ale čas také na zábavu — pro rekreaci zaměstnanců bylo pronajato rekreační středisko v Luhačovicích.

1947
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Slučování podniků

Zástupci podniku uskutečňují úspěšnou cestu po severských státech a zajišťují významné dodávky materiálu pro pilařskou výrobu.

Josef Studeník je pověřen spojením 9 podniků s podobným výrobním programem.

17. 9. je schválen návrh pana Studeníka na jednotný název "Pilana". Pod značku Pilana nyní spadá 9 závodů z celého Československa.

Ke konci roku opouští Josef Studeník společnost Pilana Hulín.

1946
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Konec války

Závod zeje prázdnotou a je okupanty výrazně poničen. Největší škody jsou spáchány ve strojírně. Je konec války, ale německé jednotky zastavily svůj ústup v blízkosti obce Břest. Z těchto pozic začali Němci útočit na osvobozenecké jednotky, které byly soustředěny v Hulíně.

11. 5. se do závodu vrací první zaměstnanci. Během necelých 14 dnů byly poškozené stroje z velké části opraveny.

12. 5. Josef Studeník byl zatčen a obviněn z kolaborace.

15. 5. je jmenována národní správa firmy a následně je firma zestátněna.

1. 10. byl Josef Studeník propuštěn na základě intervence závodní rady. Rada předložila podpisový arch, jež podepsali téměř všichni zaměstnanci závodu.

20. 10. je zrušena národní správa a Josefu Studeníkovi je továrna navrácena.

27. 10. navrácení trvalo jen pár dní a tohoto dne je závod opět znárodněn, ale Josef Studeník zůstává v čele. Při tomto druhém zestátnění měl závod 800 zaměsntnanců.

1945
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

1200 zaměstnanců

V továrně pracuje 1 200 zaměstnanců. Mnozí z nich byli zásluhou pana Studeníka ušetřeni nucených prací v Německu.

V témže roce je založena "Studeníkova XI" – hulínský fotbalový klub.

1944
Pilana - 1934 - založení firmy

Firma přichází o Josefa Katze

Zprovozněna nejmodernější výrobní hala "strojírna", kde se nově vyrábí soupravy fréz, nože atd.

Firma přichází o Josefa Katze, který byl, na základě svého původu, odsunut.

1942
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Stavba budov

Firma se rozrůstá o první technickou kancelář, sklad, ale například také ošetřovnu. Staví se nová administrativní budova.

1940
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Okupace

V době okupace se Josefu Studeníkovi podaří získat odbytiště výrobků jak na německých trzích, tak v západní Evropě.

Do firmy byl německými úřady přidělen "dohlížecí orgán".

1939
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Rozšíření výroby

Výroba je rozšířena o obloukové a pásové pily a je zavedena nová výroba okružních pil. V tomto roce je také zavedena výroba břichatek a rámových pil.

1936
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Zvyšování odbytu

Ke spolupráci je přizván Josef Katze – první obchodní zástupce firmy. Díky jeho obchodním schopnostem dochází k postupnému zvyšování odbytu a překonání počátečních obtíží firmy.

1935
 • Pilana - 1934 - založení firmy
 • Pilana - 1934 - založení firmy

Založení firmy

Josef Studeník, obchodní zástupce různých firem a soukromý podnikatel, zakládá ve dvou budovách bývalé plynárny ČSD Hulín společnost "První moravská továrna na pily a nástroje" Studeník a spol. v Hulíně, která se specializuje na výrobu truhlářských nástrojů. Současně provádí i opravy opotřebených dřevonástrojů.

V tomto roce je také pořízen první stroj na vysekávání ozubení a je započata prvovýroba obloukových pilových listů a pásových pil.

1934